Wszelkie pytania proszę kierować na email: kontakt@kmitapiotr.pl